wersja dla osób niedowidzących tekst + kontrast

Materiały edukacyjne - Manualny Drenaż Limfatyczny

Fizykalna Terapia Obrzęków
Manualny drenaż limfatyczny kończyn dolnych
w postępowaniu po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych.
Sebastian Biały
DVD + książka
Rehamed 2014

Komplet DVD + książka porusza problematykę obrzęków kończyn dolnych u kobiet po operacji narządów rodnych z jednoczesną limfadenektomią biodrową. Pierwsza z tej serii pozycja ukazuje i szczegółowo opisuje zabieg manualnego drenażu limfatycznego, jako pierwszego z elementów kompleksowego postępowania przeciwobrzękowego.

Manualny drenaż limfatyczny kończyn dolnych w postępowaniu po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych. Książka + DVD

Przejdź do sklepu aby zamówić

Prezentowane treści zostały funkcjonalnie rozdzielone dla trzech grup odbiorców:

dzięki czemu zarówno Czytelnik, jak i Widz otrzymuje rzetelną i fachową informację dostarczoną w sposób ciekawy i pozbawiony nadmiernego uszczegółowienia, istotnego dla innego odbiorcy.

Pozycja, mimo wyczerpującego omówienia podstaw teoretycznych (na obu elementach kompletu) nie jest "podręcznikiem" do nauki manualnego drenażu limfatycznego. Jest natomiast:

 

Informacje dodatkowe na temat publikacji:

 

Szczegółowa zawartość tematyczna

1. Wprowadzenie
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Budowa układu limfatycznego
2.1.1. Piętra organizacyjne naczyń układu limfatycznego
2.1.2. Obszary spływowe dla poszczególnych ujść układu limfatycznego
2.1.3. Spływ limfy w systemie naczyń głębokich
2.1.4. Spływ limfy w systemie naczyń powierzchownych
2.2. Funkcja układu limfatycznego
2.3. Patogeneza obrzęku
2.3.1. Rodzaje niewydolności układu limfatycznego
2.3.2. Obrzęk limfatyczny
2.4. Manualny drenaż limfatyczny
2.4.1. Skrócony rys historyczny
2.4.2. Oddziaływanie MDL
2.4.3. Chwyty wykorzystywane w MDL
2.4.4. Zasady wykonywania MDL
2.4.4.1. I koncepcja terapeutyczna
2.4.4.2. II koncepcja terapeutyczna
3. MDL w postępowaniu po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych
3.1. Kierunki ewakuacji płynu obrzękowego
3.2. Kolejność opracowania
3.2.1. Opracowanie centralne
3.2.1.1. Opracowanie dołów nadobojczykowych
3.2.1.2. Głębokie opracowanie brzucha
3.2.2. Opracowanie sąsiedniego zlewiska
3.2.3. Opracowanie połączeń anastomozowych między kwadrantami tułowia
3.2.4. Opracowanie obszaru z upośledzonym odpływem limfy
4. Ocena wyników terapii

 
powrót do góry strony

Wprowadzenie

Niniejsza pozycja książkowa została zaprojektowana w ten sposób, by oba elementy kompletu (książka i płyta DVD) wzajemne się uzupełniały. Z tego też względu, informacje zawarte w książce zostały pogrupowane i wizualnie wyodrębnione w tekście - według poniższego klucza:

Tekst w kolorze czarnym - informacje podstawowe, niezbędne dla zrozumienia zasad postępowania oraz prezentowanego na płycie sposobu wykonania zabiegu;
przeznaczone dla wszystkich odbiorców, a w szczególności dla nauczycieli kształcących przyszłych fizjoterapeutów i masażystów.

Tekst w kolorze niebieskim - treści zawierające wskazówki praktyczne bądź informacje szczególnie istotne dla wykonania zabiegu;
rekomendowane dla terapeutów pracujących manualnie z pacjentem.

Tekst w kolorze czerwonym - treści rozszerzające podstawowe informacje o dodatkowe zagadnienia bądź wyjaśnienia; rekomendowane dla lekarzy oraz osób pragnących rozwijać naukowo tę dziedzinę.

Poszczególne kolory pozwalają każdemu użytkownikowi sprawnie i szybko odnajdywać istotne dla niego informacje. Należy jednak przy tym uwzględnić fakt, iż treści w kolorze czarnym stanowią jednocześnie podstawę dla zrozumienia pozostałych.

W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo podstawowe informacje z zakresu anatomii i patofizjologii układu limfatycznego (skupione wokół fizjologicznego drenażu tkankowego i oddziaływania przeciwobrzękowego) oraz podstawy manualnego drenażu limfatycznego jako formy terapii, a także omówienie praktycznego wykonania zabiegu MDL w postępowaniu po resekcji węzłów biodrowych.

Książka zawiera informacje zarówno potrzebne szkolnym jak i akademickim nauczycielom manualnego drenażu limfatycznego, a także terapeutom pracującym już tą metodą. Również lekarze zlecający i nadzorujący przebieg terapii docenią zawarte w niej treści rozszerzające uzyskaną w toku studiów wiedzę o układzie limfatycznym oraz ułatwiające nadzorowanie prowadzonej terapii.

Format książki: A5, 63 strony, oprawa miękka foliowana.

 
powrót do góry strony

Wybrany fragment

Podstawy teoretyczne

[...] układ limfatyczny posiada własną aktywną "pompę". Naczynia transportowe dzięki bogatej mięśniówce oraz zastawkom, samoczynnie kurcząc się, przepychają limfę w kierunku określonym przez zastawki. Fragment naczynia zawarty między dwoma parami zastawek, posiadający własną mięśniówkę oraz zdolny do prowadzenia samodzielnej akcji skurczowej nazywa się limfangionem bądź angionem limfatycznym.

Spoczynkowa (tzn. dla naczyń nieobciążonych płynem obrzękowym) częstość skurczowa limfangionów wynosi od kilku do kilkanastu skurczów na minutę (różne źródła podają 4-8 lub 14-16). Do jej stymulacji dochodzi zarówno pod wpływem zwiększonej podaży płynowej w przestrzeni śródmiąższowej (większe nacieczenie tkanek), jak i na skutek bodźców mechanicznych (np. rozciągania, czy tylko dotyku), a nawet w wyniku bodźców elektrycznych. Zwielokrotnienie tempa ich pracy może się utrzymywać jeszcze przez pewien czas po zakończonej stymulacji.

Stymulacja motoryki naczyń limfatycznych w istotny sposób przyczynia się do sprawności odprowadzania płynu obrzękowego. Wydaje się potwierdzać to fakt, iż naczynia limfatyczne "zabiegają" o bodźce mechaniczne poprzez zmianę swej geometrii (rozpłaszczenie) w miejscach krzyżowania się z tętnicami - taki kształt pozwala im w możliwie największym stopniu przejmować rozchodzący się w tkance bodziec mechaniczny z fali tętna. Być może także dlatego naczynia systemu głębokiego biegną razem z tętnicami, a nie żyłami.

Jak już wspomniano w części anatomicznej, kapilary to jedyny poziom organizacyjny, gdzie naczynia limfatyczne są większe od krwionośnych (i to wielokrotnie). Na dalszych poziomach organizacyjnych są już znacząco węższe niż odpowiadające im naczynia krwionośne. Układ żylny, jako układ transportu biernego, ma budowę cienkościenną, a stosunek grubości ściany do przekroju naczynia jest największy na obwodzie. Natomiast układ limfatyczny, ze względu na aktywny charakter pracy, wygląda odwrotnie - stosunek grubości ściany naczynia do jego przekroju jest wielokrotnie większy niż w żyłach i rośnie w kierunku doproksymalnym. Wzrost ten wynika z konieczności przepchnięcia większej objętości płynu (większe naczynia są szersze i mają rzadziej rozlokowane zastawki, więc muszą mieć bogatszą mięśniówkę).

Aby było możliwe samoczynne przepychanie limfy w kierunku przeciwnym do grawitacji, konieczne jest podzielenie naczynia na bardzo małe fragmenty [...]

 
powrót do góry strony

Opis płyty

Płyta DVD jest nierozłącznym elementem kompletu.

Menu na początku pozwala na wybór jednej z trzech wersji filmu:

Dwie ostatnie wersje różnią się jedynie ścieżkami lektorskimi. Natomiast pierwsza - oprócz odrębnej ścieżki lektorskiej została skrócona w ten sposób, by przekazać niezbędne do zapoznania się z tą metodą treści, eliminując uszczegółowienie bardziej istotne z praktycznego punktu widzenia.

Każda wersja poprzedzona jest teoretycznym wprowadzeniem wzbogaconym planszami i animacjami. Ukazane na filmie praktyczne wykonanie zabiegu na pacjencie. Obok treści prowadzonych przez lektora, posiada liczne komentarze i omówienia osoby wykonującej zabieg. Stanowi cenną pomoc zarówno dla lekarzy, którzy chcą zaznajomić się z problematyką terapii obrzęku limfatycznego, jak i dla terapeutów, którzy chcieliby odświeżyć informacje z kursu.

DVD - Manualny drenaż limfatyczny kończyn dolnych po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych.
 
powrót do góry strony

O Autorze

Sebastian Biały

Fizjoterapeuta, wyróżniony absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, od przeszło 20 lat czynnie pracujący masażem i innymi technikami manualnymi, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rehabilitacja" s.c. w Chorzowie.

W latach 2003-2012 prowadził zajęcia ze studentami fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a od 2015 wykłada na studiach podyplomowych "Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od 2006 prowadzi także zajęcia z uczniami i słuchaczami Technikum Masażu i Policealnej Szkoły Fizjoterapii działającej przy Polskim Towarzystwie Limfologicznym w Chorzowie. Za jego przyczyną AWF Katowice stał się pierwszą w regionie uczelnią, kształcącą studentów fizjoterapii także w zakresie podstaw terapii obrzęków limfatycznych.

Autor publikacji w piśmiennictwie fachowym, współredaktor pierwszego polskiego wydania niemieckiego podręcznika terapii przeciwobrzękowej, redaktor serwisu poświęconego terapii przeciwobrzękowej www.rehamed-24.pl.

Autor książek i nagrań DVD:

Instruktor manualnego drenażu limfatycznego i kompleksowej terapii przeciwzastoinowej przy PTL.

Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Limfologicznego.

Po ukończonych w Niemczech szkoleniach w latach 2000 i 2002, swe zainteresowanie zwrócił w kierunku manualnego drenażu limfatycznego i kompleksowej fizykalnej terapii przeciwzastoinowej. Doceniwszy znaczenie tej metody na zachodzie Europy, zamierzał rozpropagować ją w środowisku polskich terapeutów, ucząc jej swoich studentów, a następnie także uczniów i słuchaczy. Od samego początku był orędownikiem propagowania manualnego drenażu limfatycznego w środowisku niewidomych masażystów - z którego sam się również wywodzi - jako grupy terapeutów najwięcej pracujących manualnie a także osób wśród których pacjent czuje się najmniej skrępowany.

Obecnie będąc instruktorem tej metody terapeutycznej prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty wśród szeroko rozumianego personelu medycznego, pragnąc zaszczepić zainteresowanie limfologią zwłaszcza wśród lekarzy, co w szczególny sposób realizuje prowadząc zajęcia na kursach specjalizacyjnych przyszłych specjalistów rehabilitacji.

 

Zwiastun filmu DVD
"Manualny drenaż limfatyczny kończyn dolnych w postępowaniu po usunięciu biodrowych węzłów limfatycznych."

Przejdź do sklepu aby zamówić

 
powrót do góry strony