wersja dla osób niedowidzących tekst + kontrast

Limfo-Info dla pacjentów


Wykaz artykułów:

l.p.tytułostatnia
aktualizacja
1.Na czym polega obrzęk limfatyczny?2014-11-02 11:45:34
2.Na czym polega terapia obrzęku limfatycznego?2014-11-02 12:28:49
3.Etapy terapii przeciwobrzękowej.2014-11-02 12:28:49
4.Kompresjoterapia - na czym polega zabieg przerywanej kompresji pneumatycznej?2014-11-02 11:47:20
5.Jak ograniczyć ryzyko zwiększenia obrzęku wywołane infekcją? - cz.1.2014-12-29 11:48:20
6.Jak ograniczyć ryzyko zwiększenia obrzęku wywołane infekcją? - cz.2.2015-06-22 10:27:45
7.Jak ograniczyć ryzyko zwiększenia obrzęku wywołane infekcją? - cz.3.2016-02-29 13:11:22
8.Zastosowanie preparatów heparynowych w terapii obrzęku2015-08-05 08:27:43
9.Ryzyko progresji obrzęku w wyniku wzmożonego przekrwienia tkanek,
cz.1: znaczenie filtracji w rozwoju obrzęku limfatycznego
2016-04-11 07:48:30
10.Ryzyko progresji obrzęku w wyniku wzmożonego przekrwienia tkanek,
cz.2: wpływ ciepła na rozwój obrzęku.
2017-08-02 13:13:52
11.Ryzyko progresji obrzęku w wyniku wzmożonego przekrwienia tkanek,
cz.3: wpływ wysiłku fizycznego na rozwój obrzęku.
2017-08-07 07:37:53

Jak ograniczyć ryzyko zwiększenia obrzęku wywołane infekcją? - cz.1.

( Ostatnia aktualizacja: 2014-12-29 11:48:20 )

Przerwanie ciągłości skóry to klasyczne otwarcie wrót zakażenia, przez które drobnoustroje wnikają do organizmu.

Jeśli jesteś osobą u której operacyjnie usunięto węzły chłonne - musisz mieć świadomość, że na obszarze danej kończyny, lub obu kończyn masz "osłabioną" odporność. Za sprawą upośledzonego odpływu limfy Twój organizm nie jest we właściwym stopniu oczyszczany z drobnoustrojów, które przedostały się do tkanek przez otwarte wrota zakażenia (przez ranę). W normalnej sytuacji układ limfatyczny zbiera znaczną część przenikłych drobnoustrojów i odtransportowuje je w kierunku węzłów limfatycznych, gdzie zostają one unieszkodliwione przez odpowiednie ciała odpornościowe. Tym samym w obrębie samego zranienia pozostaje mniej zarazków, z którymi łatwiej mogą sobie poradzić lokalnie nagromadzone w tym miejscu inne ciała odpornościowe.

Uwaga!

O ile w przypadku usunięcia węzłów pachowych lub pachwinowych nietrudno się zorientować w zakresie obszaru na którym będzie występować ograniczony spływ limfy i tym samym upośledzona odpowiedź immunologiczna (odporność) - o tyle przy usunięciu węzłów biodrowych musisz mieć świadomość, że problem ten dotyka obu kończyn dolnych. Biodrowe węzły limfatyczne usuwane są najczęściej podczas operacji raka szyjki lub trzonu macicy (choć nie tylko wówczas).

Zagrożenia występujące w życiu codziennym.

Wśród elementów tzw. życia codziennego można wskazać wiele czynności, zachowań, w których występuje zwiększone ryzyko zranienia i tym samym wniknięcia drobnoustrojów do Twojego organizmu. Jako sztandarowe należy tu wymienić posługiwanie się nożem, nożyczkami czy igłą lub agrafką Czy oznacza to, że należy zaprzestać tych czynności lub przełożyć np. nóż do drugiej ręki? Oczywiście nie. Przełożenie noża do drugiej ręki może spowodować realne zwiększenie ryzyka uszkodzenia drugiej (zdrowej) ręki, a zaprzestanie wszystkich "ryzykownych" czynności - może krańcowo doprowadzić do zaniechania aktywności fizycznej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania pompy mięśniowej. Należy więc jedynie znacząco zwiększyć swą uwagę i koncentrację nad wykonywanymi czynnościami, a tam gdzie to możliwe - stosować elementy ochronne. Są to zwykle rzeczy oczywiste i dobrze znane każdemu, jednak często człowiek nie jest tego w pełni świadomy. można tu przytoczyć kilka znanych porad:

Przypomnij sobie ile razy zdarzyło Ci się w przeszłości zranić palce w trakcie tarcia ziemniaków czy innych jarzyn lub owoców? Teraz musisz mieć na uwadze, że zranione palce, chociażby jedynie zadarty naskórek (bez wypływu krwi) to ułatwienie zarazkom możliwości przeniknięcia do wnętrza organizmu. Chcąc zabezpieczyć się przed taką sytuacją - jeśli masz możliwość to zabezpiecz palce plastrem, lub nie ścieraj poszczególnych produktów zupełnie do końca.

Powinieneś także wiedzieć, że organizm człowieka w naturalny sposób unieszkodliwia zarazki jeszcze zanim wtargną do wnętrza ustroju - odbywa się to m.in. za sprawą tzw. kwaśnego płaszcza. Tym mianem określa się naturalnie kwaśny odczyn chemiczny skóry, który pozwala niszczyć niektóre drobnoustroje znajdujące się na niej.

Stosując w życiu codziennym szczególnie żrące środki chemiczne w bezpośrednim kontakcie ze skórą niszczysz Twój kwaśny płaszcz, zwiększasz przekrwienie skóry, niszczysz rogową warstwę naskórka(która stanowi skuteczną barierę przed przenikaniem zarazków przez skórę) i w ten sposób zwiększasz ryzyko wtargnięcia zarazków do wnętrza organizmu. Cieńszy naskórek stanowi słabszą barierę dla przezskórnego przenikania, a zbyt słaby, zniszczony kwaśny płaszcz powoduje, że na skórze znajduje się dużo większa paleta drobnoustrojów, które próbują wtargnąć do wnętrza ciała.

Dlatego w życiu codziennym powinieneś unikać kontaktu ze środkami żrącymi lub stosować odpowiednią odzież ochronną - np. rękawice.

Podobnie wygląda sprawa w pracy zawodowej, gdzie często (zależnie od zawodu) można mieć kontakt z ostrymi przedmiotami (piły, szlifierki, noże i inne narzędzia, cążki do otwierania zszywek w dokumentach, zszywacze oraz wiele innych, których nie sposób wymienić ze względu na mnogość zawodów i ich specyfikę). W innych zawodach może natomiast występować zwiększone ryzyko, a nawet konieczność kontaktu ze środkami żrącymi - np. rozpuszczalniki zmywające z rąk ślady farb czy klejów.

Niektóre zawody szczególnie predysponują do kontaktu z materiałem zanieczyszczonym biologicznie i wówczas odzież ochronna jest nieodzowna. W przeciwnym przypadku należy rozważyć zmianę stanowiska pracy.

Powinieneś również wiedzieć, że układem limfatycznym odprowadzane są z tkanek także fragmenty uszkodzonych komórek i pozostałości po krwiakach. Bywa też, że elementy rozpadu własnych komórek traktowane są przez organizm jako ciała obce (tzw. antygeny), przeciwko którym organizm występuje z reakcją obronną. Dlatego także mocne urazy bez przerwania ciągłości skóry, takie jak stłuczenia czy zmiażdżenia, również stanowią elementy zwiększające ryzyko powiększenia się obrzęku ponieważ upośledzenie odpływu limfatycznego może powodować w tym przypadku nazbyt długie utrzymywanie się stanu zapalnego, który będzie prowadził do zwłóknień (zarówno w naczyniach limfatycznych, jak i poza nimi). Natomiast owe zwłóknienia jeszcze bardziej upośledzają odprowadzanie płynu obrzękowego. Jeśli masz wątpliwości czy dane postępowanie jest właściwe, czy może rodzi zagrożenie powiększenia obrzęku - zapytaj Twojego terapeutę limfatycznego, lub lekarza, który zlecił Ci terapię przeciwobrzękową.

W kolejnej części dowiesz się, drogi Pacjencie, o ryzyku infekcji, na jaką możesz być narażony podczas szeroko rozumianej opieki zdrowotnej oraz w trakcie zagospodarowywania swego czasu wolnego różnymi przyjemnościami.

 

Aktualna średnia ocena tego artykułu: 4.8   ( Ilość wystawionych ocen: 4 )

Wyślij własną ocenę w skali od 0 (kiepski) do 5 (bardzo dobry):

0    1    2    3    4    5   


  • Serwis używa plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności
  • © Copyright by Rehamed. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie bez zgody Wydawcy jest zabronione.