wersja dla osób niedowidzących tekst + kontrast

Limfo-Info dla medyków.

Obrzęki i ich terapia


Wykaz artykułów:

l.p.tytułostatnia
aktualizacja
1.Patomechanizm obrzęku limfatycznego2014-11-02 08:59:46
2.Patogeneza obrzęku2014-11-02 11:24:51
3.Obrzęk tłuszczowy - patomechanizm, występowanie i obraz kliniczny (cz.1/2)2015-02-24 12:20:03
4.Obrzęk tłuszczowy - rozwój, terapia i różnicowanie (cz.2/2)2015-04-07 09:28:51